Pravidla členů komunitní zahrady

Členství v zahradě

 • přihlašuji se ke členství uváženě na jeden rok, resp. sezónu
 • respektuji a dodržuji úkoly a zadání ředitele zahrady
 • stanovená pravidla členů komunitní zahrady respektuji vč. zapojení do údržby a rozvoje zahrady
 • společně domluvené postupy (např. odhlasováním členskou většinou) respektuji a dodržuji je
 • pokud jsem garantem nějaké aktivity, zavazuji se svou povinnost plnit - dozoruji fungování aktivity a aktivně spolupracuji s ostatními
 • zavazuji se uhradit členský poplatek za sezónu ve výši 1000 Kč
 • pokud jsem důchodce, mám členství zdarma

Záhonky

 • svůj záhonek pravidelně udržuji, tj. nemám v něm vysoký plevel, kvetoucí plevel a mé výpěstky nepřerůstají do okolních záhonů
 • případnou dlouhodobější nepřítomnost avizuji/hlásím; zajistím si zálivku
 • ideálně nepoužívám chemické přípravky, jejich použití ale mohu konzultovat
 • zálivka: používám pouze konev a vodou šetřím; používám primárně dešťovku, pak vodu ze studny a až nakonec vodu z vodovodu
 • před odchodem ze zahrady po sobě uklidím (plevel, nářadí...)

Ovoce, plodiny

 • ovoce na stromech a keřích a plodiny z jiných záhonů, než mého trhám po dohodě s ostatními členy komunity v přiměřené míře

Nářadí

 • zapůjčené nářadí vracím čisté a nepoškozené
 • poškození hlásím vedení zahrady za účelem nákupu nového

Alkohol, drogy

 • v podnapilém stavu či pod vlivem či drog mám vstup zakázán

Kouření

 • kouřím stranou od ostatních
 • nedopalky po sobě uklízím

Děti

 • vedu k ohleduplnosti k ostatním návštěvníkům zahrady
 • zodpovídám za ně sám/a
 • nedovoluji zejména dětem zasahovat do individuálních záhonků ostatních členů, vč. zalévání
 • zajišťuji dodržování pravidel určených jednotlivým herním prvkům

Zvířata

 • zvířata mají do prostor zahrady přístup
 • po celou dobu za ně zodpovídám a zejm. hlídám, aby nehrabala v záhonech, nekonzumovala úrodu a neničila majetek

Společné akce

 • podílím se na přípravě akcí na bázi dobrovolnosti a v rámci svých možností
 • stejně tak pomáhám se závěrečným úklidem

Soukromé akce

 • soukromé akce jako třeba rodinné oslavy, pikniky, grilování si předem domluvím s vedením zahrady
 • své návštěvy informuji o pravidlech zahrady a vyžaduji jejich dodržování

Oheň

 • pro rozdělání ohně využívám ohniště a dřevo či větve určené pro spálení
 • oheň udržuji pod dohledem dospělé osoby a po ukončení jej řádně uhasím
 • nepálím odpadky ani větší množství dřeva
 • v případě plánování většího ohně, či silnějšího dýmu hlásím tuto skutečnost předem na https://paleni.izscr.cz/paleni

Pořádek a bezpečnost

 • neodnáším a neničím mobiliář
 • pečuji o svěřené klíče a nepůjčuji je jiným osobám; nemnožím je
 • instalace herních či relaxačních prvků konzultuji s vedením zahrady
 • nevstupuji na historickou hradební zeď
 • udržuji pořádek v kůlnách, ve sklepě a jiných společných prostorách
 • všechny věci a zejména nářadí vracím vždy na své místo
 • své osobní věci mám v boxu označeném mým jménem

Odchody

 • ujišťuji se, že je po mém odchodu zahrada (vč. kůlen, WC apod.) zamčená
 • zahrada je po mém odchodu čistá a bez odpadků
 • dodržuji noční klid od 22 hodin do 6 hodin

Nedodržování pravidel

 • Pokud nebudu mít svůj záhon udržovaný
  • budu po týdnu vyzván k návrhu řešení
  • pakliže nápravu za další týden nenavrhnu či nezrealizuji, beru na vědomí, že o záhon přicházím
  • aktuální úrodu z takového záhonu si mám nárok převzít
 • Pokud nerespektuji úkoly a zadání ředitele zahrady
  • beru na vědomí, že mohu být vyloučen bez vrácení členského poplatku
 • Pokud nedodržuji pravidla nebo dohody členů komunitní zahrady
  • budu písemně upozorňován ředitelem
  • po třech písemných upozorněních, budu vyloučen bez nároku na vrácení členského příspěvku
 • Pokud neplním roli garanta aktivity
  • budu písemně upozorňován ředitelem
  • po třech upozorněních budu funkce garanta zbaven

Prostor 108 z. ú.

nám. sv. Václava 60/12, 250 02 Stará Boleslav

www.prostor108.cz | email: zahrada@prostor108.cz | telefon: 725 288 826

Najdete nás také:

Obchodní údaje

Prostor 108, z.ú.
nám. sv. Václava 60/12
250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
IČ:
14411270
2902204773/2010, účet veden u Fio banky, a.s.
zahrada@prostor108.cz
Tvorba webu Asimary s.r.o.