Pravidla členů komunitní zahrady

Členství v zahradě

 • přihlašuji se ke členství uváženě na jeden rok, resp. sezónu
 • stanovená pravidla členů komunitní zahrady respektuji vč. zapojení do údržby a rozvoje zahrady
 • zavazuji se uhradit členský poplatek za sezónu ve výši 1000 Kč

Záhonky

 • svůj záhonek pravidelně udržuji
 • případnou dlouhodobější nepřítomnost avizuji/hlásím; zajistím si zálivku
 • ideálně nepoužívám chemické přípravky, jejich použití ale mohu konzultovat
 • zálivka: používám pouze konev a vodou šetřím; používám primárně dešťovku, pak vodu ze studny a až nakonec vodu z vodovodu
 • před odchodem ze zahrady po sobě uklidím (plevel, nářadí...)

Ovoce, plodiny

 • ovoce na stromech a keřích a plodiny z jiných záhonů, než mého trhám jen po dohodě s ostatními členy komunity

Nářadí

 • zapůjčené nářadí vracím čisté a nepoškozené
 • poškození hlásím vedení zahrady za účelem nákupu nového

Alkohol, drogy

 • pod vlivem alkoholu či drog mám vstup zakázán

Kouření

 • kouřím pouze na místě tomu určeném

Děti

 • vedu k ohleduplnosti k ostatním návštěvníkům zahrady
 • zodpovídám za ně sám/a
 • zajišťuji dodržování pravidel určených jednotlivým herním prvkům

Zvířata

 • respektuji společnou dohodu členů komunity, že zvířata nemají do prostor zahrady přístup

Společné akce

 • podílím se na přípravě akcí na bázi dobrovolnosti a v rámci svých možností
 • stejně tak pomáhám se závěrečným úklidem

Soukromé akce

 • soukromé akce jako třeba rodinné oslavy, pikniky, grilování si předem domluvím s vedením zahrady
 • své návštěvy informuji o pravidlech zahrady a vyžaduji jejich dodržování

Oheň

 • pro rozdělání ohně využívám ohniště a dřevo či větve určené pro spálení
 • oheň udržuji pod dohledem dospělé osoby a po ukončení jej řádně uhasím
 • nepálím odpadky ani větší množství dřeva

Pořádek a bezpečnost

 • neodnáším a neničím mobiliář
 • pečuji o svěřené klíče a nepůjčuji je jiným osobám; nemnožím je
 • instalace herních či relaxačních prvků konzultuji s vedením zahrady
 • nevstupuji na historickou hradební zeď

Odchody

 • ujišťuji se, že je po mém odchodu zahrada (vř. kůlen, WC apod.) zamčená
 • zahrada je po mém odchodu čistá a bez odpadků
 • dodržuji noční klid od 22 hodin do 6 hodin

 

Prostor 108 z. ú.

Boleslavská 1384, 250 01 Stará Boleslav

www.prostor108.cz | email: zahrada@prostor108.cz | telefon: 312 313 314

Najdete nás také:

Obchodní údaje

Prostor 108, z.ú.
Boleslavská 1384
250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
IČ:
14411270
2902204773/2010, účet veden u Fio banky, a.s.
zahrada@prostor108.cz
Tvorba webu Asimary s.r.o.